07. Історія духовності

В сьогоднішньому суспільстві існує велика зацікавленість вітчизняною історією, всебічне та незаангажоване вивчення якої впродовж багатьох десятиліть перешкоджалося тоталітарними режимами. У нинішній період побудови громадянського суспільства, дослідження минулого України стає важливим суспільним явищем. Це стосується всіх історичних аспектів: історії політичної, військової, економічної, мистецької, а також релігійної.Позбутися дуже великої “білої плями” у національній історії та глибше пізнати витоки духовності українського народу допоможе книга “Історія Християнства в Україні”. Її автор – журналіст, письменник і краєзнавець Володимир Чос з Городища. Дослідження охоплює 2-тисячолітній історичний проміжок часу, у хронологічній послідовності розповідає про виникнення та розвиток християнської віри у рамках географічних кордонів сучасної України. Книга є чудовим шляхопровідником по історії становлення християнства від часів Київської Русі. Відзначається вплив і значення духовних інституцій на громадсько-політичні відносини в період Княжої доби, Польсько-Литовського періоду, часів Козаччини, боротьби за Державну Незалежність. Розповідь доведена до наших днів. Викладається історія появи на українській землі тепер традиційних для країни християнських релігійних деномінацій: православних, католицьких, протестантських. Подібних видань напевно немає, тому на даний момент книга є унікальною. Тут зібрані історичні факти, які були раніше розповсюджені по різним маловідомим джерелам.

Спроб усебічно розглянути цю тему досі в Україні не існувало. З’являлися дослідження, що висвітлювали питання тільки частково. Так, можна згадати книги: Ю.Мариновський “Православні монастирі Черкащини”, Д.Степовик “Українська ікона”, М.Харишин “Історія підпорядкування Української Православної Церкви Московському Патріархату”… Але дослідження, яке б охоплювало діяльність більшості провідних релігійних фундацій на загальному історичному тлі – досі не було.

Упродовж багатьох століть християнські релігійні інституції відігравали визначальну роль у політико-суспільному розвитку України, а національна культура формувалася на основі християнської етики й моралі. Тому для справді об’єктивного розуміння історичних процесів необхідно розглянути національну історію також із точки зору впливу християнства. На жаль, конспективний формат дослідження не дозволив автору глибше дослідити шляхи проникнення християнства в українську культуру. Адже релігійні сюжети і мотиви століттями формували та збагачували українську літературу, музику, живопис.

Історія українства дуже давня. Приблизно п’ятим століттям до нашої ери датується виникнення праукраїнської держави Араттії. То хотілося б, щоб в книзі було декілька сторінок і про нашу прадавню віру та її зв’язок із християнськими канонами. Звичайно, не буває межі для досконалості. Тому сподіваюся, що автор ще звертатиметься до цієї благодатної теми у своїх майбутніх роботах.

Книга “Історія Християнства в Україні” переконливо демонструє давню будівничу, об’єднуючу історичну сутність християнських деномінацій, які нині діють у визначеному законодавчому полі України. Історичні приклади пробуджують почуття поваги до співгромадян, незалежно від їх релігійної приналежності. Текст не протиставить релігійні напрямки, а навпаки – сповідує ідеали терпимості, толерантності, поваги до співгромадян незалежно від їх віросповідання. У демократичному суспільстві є обов’язковими гарантування свободи совісті та свободи віросповідання.

Мене особисто дуже схвилювала розповідь про першого святого Черкаської землі, мліївського титаря Данила Кушніра. Автор цитує маловідому народну думу про мученика за віру, видану у 1867 році Ф.Лободою. Додам, що це псевдонім нашого земляка з Зеленої Діброви, історика-просвітителя Феофана Лебединцева. Свого часу власні дослідження про мліївського святого він друкував у легендарному історичному журналі “Київська старовина”.

Віднедавна у загальноосвітніх школах вивчається новий предмет – основи християнської етики. Ініціатива належить Президенту України Віктору Ющенку та керівникам основних християнських церков країни. Вважаю, що книга Володимира Чоса “Історія Християнства в Україні” стане надійним помічником педагогам, школярам, студентам, успішно використовуватиметься на цих заняттях у якості посібника, або змістовно доповнюватиме існуючі методичні розробки. Книга “Історія Християнства в Україні” стане в пригоді кожному, хто цікавиться історичним минулим України взагалі та релігійним аспектом національної історії зокрема. Її можна з успіхом використовувати на уроках загальної історії, історії релігії, теології, християнської етики, філософії, факультативу із Закону Божого, а також на заняттях недільних шкіл. Книга написана у формі ненудного підручника доступною літературною мовою, не переобтяжена спеціальними термінами, легка для сприйняття. Матеріал подається зважено, об’єктивно та неупереджено.

Більш того маю велику надію на те, що виданням зацікавиться і світова громадськість, і видання буде потребувати перекладу на інші мови.

Зайдіть до книгарні і зробіть собі подарунок – придбайте книгу. Маючи такого помічника студентам та учням для виконання завдань на тему історії релігії не доведеться послуговуватися цілими бібліотеками, знаходити скупі, розпорошені відомості в різноманітних посібниках та періодиці. “Історія Християнства в Україні” стисло, але достатньо повно дасть необхідну відповідь. Книга узагальнює історичні відомості про формування й розвиток в Україні релігійних течій і подає матеріал із сучасної точки зору побудови української держави.

В цілому, хочеться побажати творчого натхнення автору для цілковитого змужніння як письменника і як патріота рідного краю і рідної держави.

Борис СИДОРЕНКО,

письменник, кандидат фізико-математичних наук, м. Київ.

Газета “Вісник Городищини” № 66 (9846), 09 вересня 2008 рік. 

 

0 коментарів “07. Історія духовності”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *